Fundacja wspierania więzi społecznych

Statut Fundacji
  • Jak to się zaczęło
  • Osoby

21 października 2016 roku miało miejsce wydarzenie zorganizowane w ramach Światowego Dnia Słuchania.

Na ulicach miast w kilkunastu krajach świata pojawiły się puste krzesełka i wolontariusze zapraszający przechodniów by usiedli i opowiedzieli im swoją historię.

Informacje o tym, jak wyglądało to w naszym mieście znajdziesz na Facebooku : Światowy Dzień Słuchania - Wrocław

Wrocławskie organizatorki gościły w Radiu RAM – posłuchaj naszej audycji!

Bardzo pozytywny odbiór tego wydarzenia był impulsem do powstania naszej Fundacji.

Prezes Zarządu - Julita Łukaszuk – prawniczka.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie mediacji, wieloletnia wolontariuszka organizacji pozarządowych. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi różnych form przemocy.

Podjęła studia w kierunku uzyskania dyplomu psychoterapeuty PTPP.

Wiceprezes Zarządu - Małgorzata Świst – psycholog.

Od ponad 20 lat kieruje szkołami niepublicznymi we Wrocławiu oraz prowadzi szkolenia grupowe w zakresie tzw. umiejętności miękkich.

Prywatnie - mama 2 dorosłych córek, właścicielka 5 kotów i psa.

Nasze projekty

Udział we wszystkich naszych projektach jest bezpłatny!

Po aktualne informacje zapraszamy na naszą stronę: Facebooku

Masz pytania? Napisz kontakt@wiezi.org lub zadzwoń (+48) 507 761 187

Darmowe słuchanie

Strefa słuchania

Wydarzenia organizowane na ulicach miasta, podczas których wolontariusze z serdecznością, otwartością i zainteresowaniem słuchają osób chętnych do opowiedzenia im swoich historii.
Jak słuchamy?

Słuchamy bez oceniania, krytykowania, przerywania, moralizowania, udzielania rad, lecz w sposób pozwalający na swobodne wyrażanie siebie.

Słuchamy z ciekawością i empatią.

Szanujemy Twoje uczucia i poglądy, milczymy abyś mógł znaleźć słowa, chcemy abyś poczuł się zrozumiany, doceniony i zauważony.

Czego nie robimy?

Nie udzielamy pomocy psychologicznej, prawnej ani finansowej.

Naszym jedynym celem jest wysłuchanie tego, czym chcesz się podzielić.

Oferujemy Ci nasz czas i pełną uwagę.

Two women listening each other
The woman listening to the man

Empatyczna kawiarenka

Empathy café

Spotkania mające na celu nawiązywanie serdecznych, uważnych i otwartych na drugiego człowieka kontaktów. Okazja do rozmów, które dają poczucie bycia usłyszanym i zrozumianym kiedy jesteśmy w roli opowiadającego oraz poczucie bliskości i wspólnego ludzkiego losu, kiedy jesteśmy słuchającymi.
Informacja o terminach i miejscach spotkań:

Grupy spotkaniowe

Dla osób doświadczających trudności życiowych (np. przemoc fizyczna lub psychiczna, przewlekła choroba).

Uczestnicy dzielą się swymi problemami i radościami oraz uzyskują wsparcie od osoby prowadzącej oraz innych uczestników grupy. Otrzymują wiedzę i narzędzia psychologiczne do zrozumienia swej sytuacji i lepszego radzenia sobie z nią.

Jeden cykl spotkań grupy to 8 tygodni.

Zapisy do grup:
Four women talking and listening
The woman talking to the therapist

Indywidualne konsultacje

Pierwsza pomoc w kryzysie

Umów się na rozmowę w bezpiecznej i życzliwej atmosferze z osobą doświadczoną w pracy z ludźmi przeżywającymi poważne trudności życiowe.

Pomożemy Ci zorientować się lepiej w Twoich problemach i poszukać rozwiązań.

Konsultacje te nie są terapią ani coachingiem, nie mają też charakteru porad psychologicznych.

Proponujemy cykl od 1 do 5 spotkań.

Spotkania są nieodpłatne i trwają około godziny.

Masz pytanie lub chcesz umówić się na spotkanie?
Ikona sali konferencyjnej

Warsztaty, szkolenia

Przeznaczone są dla osób pracujących z ludźmi oraz wszystkich tych, którzy chcieliby nauczyć się jak słuchać i rozmawiać, aby relacja z drugim człowiekiem dawała poczucie sensu , zrozumienia i pozytywnego kontaktu.

Warsztaty mają formę praktycznej nauki umiejętności, są też okazją do zabawy i poznawania siebie.

Mogą mieć formę jedynie zapoznania się z zagadnieniem (ok. 1,5 do 2 godzin) lub dłuższych spotkań, doskonalących umiejętności (4-6 godzin np. w weekend).

Szkolenia mają formułę bardziej teoretyczną i skoncentrowaną na przekazywaniu usystematyzowanej wiedzy z odpowiedziami na pytania uczestników.

Aktualne informacje o warsztatach i szkoleniach znajdziesz na Facebooku.

Ikona mediacji

Mediacje

Chciałbyś spróbować porozmawiać z drugą stroną konfliktu w obecności i z pomocą bezstronnej, życzliwej osoby przeszkolonej w byciu “gospodarzem” takich rozmów?

Oferujemy pomoc w zrozumieniu istoty i poszukiwaniu rozwiązań konkretnych problemów pomiędzy stronami sporów (w rodzinie, relacjach osobistych, sąsiedzkich etc.).

Dążymy do znalezienia rozwiązania, na które zgodzą się obie strony.

Masz pytania lub chciałbyś umówić się na spotkanie mediacyjne?

Napisz: kontakt@wiezi.org lub zadzwoń (+48) 507 761 187

Ikona debaty

Otwarte debaty

Spotkania uwzględniające jak najszersze grono osób o róznych poglądach, zainteresowanych zagadnieniem będącym przedmiotem debaty, które z pomocą facylitatora będą mogły w pełni wyrazić swoje stanowisko, poznać stanowiska innych osób i poszukiwać rozwiązanie problemów, jakie wyłaniają się podczas spotkania.

Dążymy do stworzenia atmosfery otwartości, zrozumienia i wzajemnego szacunku.

Wolontariuszka

Oferujemy

Zostań naszym wolontariuszem!

Bezpłatne specjalistyczne szkolenia (np. księgowość ngo, komputerowe, kompetencyjne, społeczne i psychologiczne) finansowane ze środków unijnych i samorządowych.

Szkolenie wstępne przygotowujące do pełnienia roli słuchającego w czasie organizowanych przez nas wydarzeń w przestrzeni publicznej.

Zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie można wymieniać się doświadczeniami związanymi z pracą dla Fundacji, dzilić informacjami oraz wspierać się wzajemnie.

Konsultacje indywidualne dla wolontariuszy z osobami doświadczonymi w aktywnym i empatycznym słuchaniu.

English info

English logotype of Foundation for Social Connection

Foundation for Social Connection

We believe that the world would be a better place if we truly listened to each other.

To know how others are struggling, to know their joys and sorrows.

To allow them to understand themselves more deeply.

To make them feel heard and valued as human beings.

We listen with our hearts.

We give you our undivided attention. We create space for connection.

We welcome all parts of you without judgment. We respect your views and opinions.

We sit in silence when you can’t find words for your experience.

We offer free of charge (also in English):
  • “free listening” street events,
  • support groups for people experiencing difficult times in their life,
  • Empathy Café (cosy chats with strangers – it’s possible!)
  • seminars and workshops,
  • individual counseling sessions for people in crisis (not therapy).
For more information:

Visit us on Facebook

Write: kontakt@wiezi.org or j.lukaszuk@wiezi.org

Or call us on (+48) 507 761 187 or (+48) 607 700 926

Kontakt

Logo Fundacji Wspierania Więzi Społecznych

Fundacja Wspierania Więzi Społecznych

Siedziba: ul. Świdnicka 6/3, 50-067 Wrocław

Adres do korespondencji: ul. Stoczniowa 50, 51-215 Wrocław

+48 507 761 187

kontakt@wiezi.org

Nr rachunku bankowego : 03 1140 2004 0000 3102 7683 3216
mBank Oddział Bankowości Detalicznej

Numer KRS: 0000671323
REGON: 366929152
NIP: 8971837986